FIN moodle portal

You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

Main Menu

Course categories

Машинско инжењерство

Основне академске студије Машинско инжењерство1

I семестар7

II семестар5

III семестар6

IV семестар6

V семестар2

Друмски саобраћај2

Енергетика и процесна техника3

Индустријски инжењеринг2

Информатика у инжењерству2

Машинске конструкције и механизација2

Моторна возила и мотори2

Примењена механика и аутоматско управљање2

Производно машинство2

VI семестар

Друмски саобраћај6

Енергетика и процесна техника6

Индустријски инжењеринг6

Информатика у инжењерству6

Машинске конструкције и механизација6

Моторна возила и мотори6

Примењена механика и аутоматско управљање6

Производно машинство6

Дипломске академске студије Машинско инжењерство

I семестар2

Друмски саобраћај3

Енергетика и процесна техника4

Индустријски инжењеринг3

Информатика у инжењерству3

Машинске конструкције и механизација3

Моторна возила и мотори3

Примењена механика и аутоматско управљање3

Производно машинство3

II семестар2

Друмски саобраћај3

Енергетика и процесна техника3

Индустријски инжењеринг3

Информатика у инжењерству3

Машинске конструкције и механизација3

Моторна возила и мотори3

Примењена механика и аутоматско управљање3

Производно машинство3

III семестар

Друмски саобраћај8

Енергетика и процесна техника12

Индустријски инжењеринг8

Информатика у инжењерству12

Машинске конструкције и механизација9

Моторна возила и мотори8

Примењена механика и аутоматско управљање15

Производно машинство10

Докторске студије Машинско инжењерство6
Војноиндустријско инжењерство

Основне академске студије - Војноиндустријско инжењерство

I семестар5

II семестар5

III семестар5

IV семестар5

V семестар4

Изборни предмет 18

VI семестар3

Изборни предмет 28

Наоружање1

Пројектили и упаљачи1

VII семестар2

Изборни предмет 38

Наоружање2

Пројектили и упаљачи2

VIII семестар4

Изборни предмет 42

Наоружање1

Пројектили и упаљачи1

Дипломске академске студије - Војноиндустријско инжењерство

I семестар4

Изборни предмет 18

Изборни предмет 28

II семестар3
Аутомобилско инжењерство

Основне академске студије Аутомобилско инжењерство

I семестар6

II семестар5

III семестар5

IV семестар8

V семестар6

VI семестар6

Дипломске академске студије Аутомобилско инжењерство

I семестар5

II семестар5

III семестар13

IV семестар2
Урбано инжењерство

Основне академске студије Урбано инжењерство

I семестар6

II семестар5

III семестар5

IV семестар5

V семестар6

VI семестар5

VII семестар8

VIII семестар9
Дипломске академске студије - Индустријски менаџмнет

I семестар8

II семестар3
Дипломске академске студије - Пословни информациони системи

I семестар8

II семестар3
Упутства за формирање MOODLE портала предмета1
Рачунарска техника и софтверско инжењерство

Основне академске студије - Рачунарска техника и софтверско инжењерство

I семестар4

II семестар

III семестар

IV семестар

V семестар

VI семестар

VII семестар

VIII семестар

Skip Напомена

Напомена

Наставни материјали преузети са "moodle" портала Факултета инжењерских наука могу се користити искључиво у наставне сврхе!

Theme by NewSchool Learning