Индустријски инжењеринг - Модул М6
Предмет је конципиран са основним циљом да обезбеди образовање студената машинства у области основа предузетништва са оба релевантна аспекта: 1) креирање новог бизниса и 2) развој предузетничког стања свести, предузетничких вештина и личних квалитета.
Циљ је овладавање oсновним знањима из oперативног менаџмента производњом, са фокусом на индустријску производњу ради коришћења у решавању проблема оперативног менаџерског кадра.