Припрема будућих инжењера који ће радити у енергетском сектору за пројектовање, градњу, експлоатацију и одржавање индустријских, пољопривредних и процесних и других енерго објеката и опреме.
Основни циљ предмета је упознавање студената са основним механизмима размене топлоте: кондукцијом, конвекцијом, зрачењем, комбинованим преносом топлоте, преносом топлоте уз промену фаза, законитостима и принципима процеса са влажним ваздухом, теоријом левокретних циклуса. Студенти стичу спознају о савременим конструкцијама размењивача топлоте, принципима преноса масе, бинарним растворима.