Упознавање са савременим програмским језицима. Програмирање уз повезивање са базама података у интернет окружењу. Оспособљавање за рад у тимовима на пројектовању и програмирању реалних софтверских пројеката.
Предмет курса су практични аспекти савремене рачунарске технике у системима мерења и управљања. Теоријски концепти биће изучавани у мери која је неопходна за разумевање и повезивање градива из основа процесне динамике, основа теорије мерења и управљања, хардверских компоненти (сензори, актуатори, контролери и рачунари. итд.), процесирања сигнала и имплементације софтвера.
Упознавање са архитектуром и организацијом рачунарског система. Обучавање студената за програмирање микроконтролера.