Оспособљавање студента да решава проблеме из области металних конструкција и да буде у стању да стечена знања примени у пракси у решавању проблема из области чврстоће и интегритета конструкција.
Упознавање студената са основним појмовима из области транспортних уређаја, начином функционисања, избором механизама транспортних машина. Оспособљавање за самостално решавање проблема из индустријске праксе.