Информатика у инжењерству
Циљ је овладавање oсновним знањима из oперативног менаџмента производњом, и методама операционих истраживањаса ради коришћења у решавању проблема оперативног менаџерског кадра.
- Презентовати основе рачунарских система, са фокусом на компјутерском хардверу, софтверу и рачунарским мрежама
- Детаљно појаснити сврху компјутера и информационих система у пословању Понудити модерне технике учења, eLearning, www
- Презентовати ИС, пројектоивање ИС и ДМБС, са јаким освртом на Интерент, www и електронско пословање
Упознавање са технологијама електронског пословања. Овладавање технологијом пословања на Интернету – куповина, продаја, управљање односима са клијентима и пословним партнерима. Оспособљавање за самостално пројектовање и израду е-bussines система.