Друмски саобраћај

Омогућити техничко схватање сложених захтева које морају возила да задовоље са аспекта: радног места возача, сувозача, окружења, продуктивности и комфора возача.

Образовање студената из области теорије кретања моторних возила која нису обухваћена наставним програмима предмета који се слушају на основним студијама (Гусенична возила, трактори точкаши, мотоцикли повећане проходности, вишеосовинска возила и возила на ваздушном јастуку).

Сагледати возило као сложен динамички систем, сагледати режиме кретања возила и доминантне тепене слободе слободе. Анализирати кретање возила са нагласком на доминантне осцилације у сваком режиму. Анализирати осциловање возила (галопирање, ваљање, пливање), стабилност возила (кретање у кривини, кочење, на правом путу, кочење у кривини). Стећи јасан и целовит утицај о интеракцијама између возила и пута (пнеуматик, ослањањање, управљање), као и између возила и човека(комфор).