Моторна возила и мотори
Омогућити познавање основних технологија добијања, физичко-хемијских, моторских и возилских карактеристика као и стандарда и препорука за примену погонских материјала моторних возила.
Упознавање студената са експлоатацијом моторних возила и мотора у посебним условима и експлоатацијом возила посебне намене, као и са основама прорачуна у аутомобилском транспорту - елементи производне експлоатације.
Основни циљ је стицање неопходних знања о савременим методама конструисања система на возилу и њиховим предностима у односу на конвенционалне начине пројектовања.