Омогућити техничко схватање сложених захтева које морају возила да задовоље са аспекта: радног места возача, сувозача, окружења, продуктивности и комфора возача.

Циљ предмета

је стицање знања у области опште теорије рачунарски управљаних система, напредних техника управљања, и имплементације управљачког софтвера.
Циљ предмета је обезбеђивање одговарајућих, напредних, знања из информационих система, анализе и пројективања информационих система, као и компјутерских мрежа и интелигентних система укључујући и МИС системе, подршку облучивању, data mining као и детаљен анализу тичних пословних система.
Циљ предмета је да обезбеди напредна знања о технологијама у индустријским предузећима, са специјалним нагласком на коришћењу рачунара у различитим производно – пословним процесима (као што је развој новог производа, комуникација и задовољство купаца, маркетинг, управљање материјалом. Предмет покрива моделирање производа и процеса, управљање подацима о производу, архитектура индустријских информационих система, интеграционе технологије, правци будућег развоја.

Циљ предмета

је стицање теоријских и практичних знања о методологијама експерименталног и теоријског (математичко-физичког) моделирања система и процеса. Стицање знања и вештина које непосредно претходе идентификацији, или градњи модела на основу експерименталних података: аквизиција, анализа података, процесирање сигнала.