I семестар
Математика 1
Механика 1
Рачунарски алати
Машински материјали
Енглески језик