III семестар
Математика 3
Циљ овог предмета је оспособљеност за комплетно проучавање геометрије краетања како материјалне тачке тако и крутог тела и система крутих тела. Узроци који изазивају кретање се анализирају у случају материјалне тачке са циљем да се овлада таоријским апаратом, који ће да послужи као основа за проучавање динемике крутог и деформабилног тела.
Механика флуида
Машински елементи
Термодинамика