IV семестар
Погонски мобилни системи
Циљ овог предмета је савладавање основних појмовима механике крутог тела и оспособљеност за самостално доказивање теоријских поставки као и за решавање примера који се срећу у техници. Оспособљеност за физичко разумевање проблема у инжењерским применама је такође циљ предмета.
Енергија и животна средина
Производне технологијe
Инжењерски алати