V семестар
Основи конструисања
Мерење и управљање
Унутрашња балистика
Основи логистике