I семестар
Напредна анализа и компјутерска симулација система
Унутрашње блаистичко пројектовање
Интеграција наоружања на мобилне платформе
Oснови ракетног наоружања