II семестар
Студијски истраживачки рад на основама дипломског мастер рада
Стручна пракса
Дипломски - мастер рад