I семестар
Пројектовање информационих система и база података
Предузетнички процес
Менаџмент комуникацијама
Eнглески језик
Енерго еколошки менаџмнет

Инжењерска економија

Интегрисани системи менаџмнета
Организација производње и операциона истраживања