I семестар
Пројектовање информационих система и база података
Предузетнички процес
Менаџмент комуникацијама
Енглески језик
Менаџмнет мрежама снабдевања
ОБАВЕШТЕЊЕ: Изаберите овај предемет са портала http://moodle.mfkg.rs/course/category.php?id=57
Интегрисани системи менаџмнета
Компјутерске симулације и оптимизација процеса