II семестар
Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског мастер рада
Стручна пракса
Дипломски - мастер рад