Изборни предмет 1
Koмпјутером интегрисана производња
ОБАВЕШТЕЊЕ: Изаберите овај предемет са портала http://moodle.mfkg.rs/course/category.php?id=57
Мехатроника
Компјутерске симулације и оптимизација процеса
Техничка дијагностика
Роботика и мехатроника
Теорија и техника мерења
Методе поузданости механичких система