Изборни предмет 2
ОБАВЕШТЕЊЕ: Изаберите овај предемет са портала http://moodle.mfkg.rs/course/category.php?id=57
Виртуелни инжењеринг
ХИП компоненете и системи аутоматског управљања
Погонски материјали
Алтернативни погонски системи
Менаџмент мрежама снабдевања
Инжењеринг безбености и управљање ризиком