Изборни предмет 1
Хидрауличке и пнеуматске машине
Пренос топлоте и масе
Програмски језици
Одржавање техничких система
Брза израда прототипова
Конструисање помоћу рачунара
Методе конструисања
Компјутерска анализа конструкција