Циљ предмета је да се студенти упознају са новим начином пословања који је заступљен у развијеним земљама.