Да студентима пружи увид у модерну анализу система како техничких, тако и техно-економских, друштвених , биолошких и еколошких. Посебно важан циљ је примена теорије простора стања за математичке моделе и решавање оваквих система.